Lady Quan Yin

kuanyingif

Quan Yin este una dintre cele mai iubite zeităţi din tradiţia Budistă, cunoscută şi sub numele de Kuan Yin, Quan’Am (Vietnam), Kannon (Japonia) şi Kanin (Bali). Ea este întruchiparea bunatii şi iubirii compasionate.

Ca şi Bodhisattva a compasiunii, ea aude strigătele de ajutor ale tuturor. Quan Yin, rezonează cu Maria, Mama lui Iisus din tradiţia creştină şi cu zeiţa tibetană Tara.

În multe imagini ea este reprezentată purtând perlele iluminării. Deseori este reprezentată că turnând un şuvoi de apă, “apa vindecării”, dintr-o mică vază. Cu această apă, cei credincioşi şi toate fiinţele vii sunt binecuvântate cu pacea fizică şi spirituală. Ea ţine un snop de orez sau un bol de seminţe de orez că şi o metaforă pentru fertilitate şi hrană. Dragonul – un vechi simbol al spiritualităţii, înţelepciunii, tăriei şi puterilor divine ale transformării, este un motiv pe care îl găsim deseori combinat cu reprezentarea Zeiţei Milei.

Uneori Quan Yin este reprezentată ca o figura cu mai multe braţe, fiecare mâna ţinând un simbol cosmic, o mudră, sau exprimând un anumit ritual. Aceasta caracterizează Zeiţa că şi sursă şi sprijin a tuturor lucrurilor. Mâinile ei ţinute ca o cupa, deseori în poziţia de Yoni Mudra, simbolizează pântecul ca şi uşa de intrare în această lume, prin intermediul principiului feminin universal.

Quan Yin ca şi o adevărată Fiinţă Iluminată sau Bodhisattva, a jurat să rămână în planul terestru, refuzând să între în planurile superioare până când toate fiinţele vii îşi vor definitiva propriul proces de iluminare, eliberându-se astfel de ciclul dureros al naşterii, morţii şi reîncarnării. Sunt multe legende care evocă miracolele prin care Quan Yin îi ajută pe cei care o cheamă. Ca şi Artemis, Ea este Zeiţa Virgină care protejează femeile, le oferă o viaţă religioasă că şi alternativă la căsătorie, şi îi ajută pe cei care îşi doresc copii să li se înfăptuiască dorinţa.

Zeiţa Milei este unică în rândurile ierarhiei cereşti prin faptul că fiind complet lipsită de răzbunare şi de mândrie, ezită să îi pedepsească chiar şi pe acei cărora le-ar fi necesară o lecţie de viaţă severă. Indivizi care ar putea fi condamnaţi la o pocăinţă dureroasă în alte sisteme, pot să obţină renaşterea şi refacerea, chemând din inimă cu absolută sinceritate Graţia ei Divină. Se spune că şi pentru acel care îngenunchează sub sabia călăului pregătită pentru a lovi, un singur strigat către Bodhisattva Quan Yin, va face că acea sabie să cadă la pământ, ruptă în bucăţi. Numeroasele legende ale Zeiţei, subliniază ideea unei fiinţe iluminate care întruchipează calităţile iubirii pline de compasiune, complete şi neşovăielnice, şi care este accesibilă tuturor.

Contemplarea Zeiţei Milei necesită puţine dogme şi ritualuri. Simplicitatea acestei blânde fiinţe şi standardele ei, tind să îi facă pe credincioşi să devină mult mai iubitori şi plini de compasiune faţă de ei înşişi. Devotamentul faţă de Zeiţă este acompaniat de un puternic simt al serviciului faţă de tot ceea ce ne înconjoară.