Mesajul STRĂMOŞILOR la ECHINOCŢIUL din 22 Septembrie 2017

Bine v-am găsit, dragilor, ne face o mare plăcere să fim cu voi în această lună Septembrie, în timp ce voi continuați să aprofundați nivelul următor al înfloririi Sufletelor voastre și al reveriei Inimilor voastre, ca deschizători de drumuri, îndrumători spirituali, Lucrători în Lumină și Semințe Stelare pe acest Pământ Sacru.

Cu ajutorul puternicelor Portaluri Stelare din luna August, voi ați experimentat un sentiment aprofundat al Serviciului vostru Divin, prin intermediul Templului Serviciului Divin și al Codurilor Conștiinței Christice Galactice, amplificându-vă Coeficientul de Lumină, cu sprijinul strălucirii Soarelui, a Razelor fotonice, a Frecvențelor razelor și a Modelelor Noului Pământ.

Și Acum, dragilor, în timp ce Liniile Temporale continuă să conveargă și să se dezintegreze iar percepțiile realității să se schimbe, odată cu aprofundarea nivelurilor de suveranitate și de împuternicire, voi veți experimenta acest viitor Portal puternic, Echinocțiul din Septembrie și aceste Coduri Cristaline de Lumină, prin Templul Transformării, cu un accent reînnoit asupra restaurării, întineririi și alimentării corpurilor fizice / energetice, în calitate de custozi ai minunatelor voastre Temple fizice ale Luminii.

Acest Proces de Trans-formare se produce și la nivelul Mamei Pământ, dragilor, după cum știți cu toții, experimentat, cel mai recent, prin inundații și uragane pe acest Pământ Sacru.

Din punct de vedere energetic, dragilor, mulți dintre voi ați experimentat abisul, printr-o eliberare foarte profundă a tuturor lucrurilor care nu mai funcționează pentru voi și, Acum, prin ochii furtunii și prin îmbrățișarea Mamei Divine sau, în acest caz, prin Fecioara Maria Neagră, plângându-și lacrimile de tristețe, voi predându-vă liniștii și îngrijirii, eliberând în același timp disoluția și tot ce a rămas ne-exprimat.

Codurile Galactice care vin, dragilor, vă ajută, Acum, să curgeți într-un echilibru reînnoit, eliberându-vă de vestigiile tristeții, pierderii, trădării și ale disconfortului din interiorul corpurilor voastre fizice / energetice, ieșind mai puternici, cu un nivel superior de împuternicire, determinare a focalizării și de Iubire de sine, simultan, experimentând un discernământ sporit și o toleranță mai redusă pentru cei care continuă să creeze valurile de separare, percepute în cadrul Rețelei Uniunii Iubirii Divine.

Vouă vi se cere, dragilor, să acceptați și să apreciați Tot Ceea Ce Este, cu niveluri mai profunde de seninătate și răbdare, pe măsură ce vă onorați schimbările sau provocările ce vin asupra voastră, precum și să vă concentrați asupra întineririi celulare în corpul fizic / eteric, cu niveluri, tot mai profunde, de cultivare și apreciere a Sinelui.

Pentru următorul nivel al acestor Învățături ale Ochiului lui Horus, voi vă activați, Acum, prin intermediul celor cinci Raze Superioare ale Mamei Pământ, pe măsură ce Poarta spre Amenti se deschide tuturor Inițiaților Luminii.

În plus, daruri creative și ESP (extra-senzoriale) apar, iar Codurile Magdalenei și cele Christice se activează într-o uniune alchimică reînnoită, în Spiritele voastre Divine Feminine și Masculine.

Templul Transformării se naște prin influența dinamică a celei de-a opta raze a Transformării, o minunată Rază, ca o spumă a mării, de culoare verde și violet, precum acoperirea lui Geburah peste Binah (Forța asupra Înțelegerii), pe Scara lui IACOV.

Echilibrarea balanței, prin Geburah (Forța) se înfăptuiește prin energiile Echinocțiului, Supra-iluminate de Arhanghelul Chamuel.

Acest lucru aduce o înțelegere mai profundă a Liniilor Temporale karmice și Christice și a Cunoașterii faptului că provocările percepute nu sunt legate de Liniile Temporale karmice, ci mai degrabă, prin puterea și curajul, creat pe Calea Iubirii Divine, de a experimenta întreaga gamă de emoții umane și de a ajuta la ridicarea conștiinței întregii Vieți de pe acest Pământ Sfânt.

Voi, toți, sunteți bravi și curajoși, dragilor.

Iubind tot ceea ce apare, voi treceți dincolo de vălul iluziei, dincolo de barierele și roata karmică, înainte, pe Calea Evoluției.

Focalizarea este, mai degrabă, pe extaz decât pe căință, dragilor.

În acest Templu, voi sunteți îmbrățișați în Binah (Înțelegere) și în bunătatea iubitoare, susținută de Arhanghelul ZAPHKIEL.

Prin înțelegerea plină de compasiune, prin înțelepciunea minții superioare, prin autenticitatea și curajul lui Geburah, voi atrageți cunoștințele, revelațiile și perspectivele care se aprind în nivele mai profunde de Măiestrie de Sine și auto-cultivare, eliberând straturi suplimentare ale conștiinței de victimă / persecutor și fuzionând, mai intim, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt.

Esențial este faptul că, prin convergența acestor noi modele, prin intermediul Templului Transformării, voi sunteți pregătiți, dragilor, pentru restaurarea Sufletelor corpurilor inferioare, prin energia Mamei Divine, realizând crearea Matricei perfecte Eu Sunt Avatar, pe măsură ce voi vă extindeți Serviciul Divin, la nivele mai profunde de împuternicire, discernământ, suveranitate și Iubire.

Prin Templul Transformării, dragilor, voi aprofundați restaurarea și Iubirea de Sine, la toate nivelele ființei voastre.

Înconjurați de Flacăra Diamant a Inocenței și a Purității, Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii, de Flacăra Verde și Violet ca spuma mării, a Transformării, voi experimentați Codurile Protectoare ale Mamei Divine.

Deci, haideți să ne retragem în Spațiul nostru Sacru, în Templul Transformării și, mai adânc, în compasiunea, îngrijirea, tăria și Iubirea Divină față de noi înșine, ca aceste Flăcări Sacre transformatoare ale Iubirii Divine, în serviciul Mamei Pământ și al întregii sale Vieți.

Începeți prin a respira adânc, ancorați-vă și centrați-vă, pur și simplu, prin respirație, extinzându-vă abdomenul inferior în timp ce inspirați și contractând abdomenul inferior în timp ce expirați.

Realizând înrădăcinarea și împământarea, pătrundeți adânc în Matricea Sufletului, în Chakra Inimii, în Cunoașterea a vouă înșivă ca Iubire.

Poziționați energetic sau fizic mâinile pe Chakra Inimii și spuneți:

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele).

Chemați, Acum, Supra-Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu, Trinitatea Lorzilor Luminii – Mihail, Metatron și Lordul Melchizedek, Ordinul lui Melchizedek și Frăția Luminii, pe Arhanghelul CHAMUEL şi pe Arhanghelul Zaphkiel, pe Helios și Vesta – Lojile Solare, pe Melchior – Logosul Galactic, pe Sanat Kumara și pe omologul său Divin Feminin – Lady Venus, pe Maeștrii Ascensionați și Maeștrii Razelor.

Minunat, dragilor !

Fuzionați, Acum,  cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt, cel mai înalt aspect al Luminii Sufletului vostru din Inima Cosmică a Lui Dumnezeu.

Simțiți această conexiune energetică.

Și, Acum, dragilor, prin intermediul Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt, voi vă conectați Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar, la Iubita Prezență Eu Sunt a fiecărui bărbat, femeie și copil de pe acest Pământ sacru și, în special, a acelor Suflete trezite care realizează și creează schimbări pe acest Pământ Sacru, ca nave (corpuri) fizice ale Luminii.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Minunat, dragilor !

Vizualizați, Acum, un cordon de ancorare, de orice culoare aleasă de voi, pornind de la Chakra Sacrală (N. Trad. : Chakra Rădăcină), ancorându-se adânc în Inima de Cristal a Mamei Pământ, în clusterele Luminii Diamant.

Voi experimentați, Acum, activarea Codurilor Creației ale Luminii Diamant a Purității, a Inocenței și a Divinității, învăluiți de această Flacără a Conștiinței lui Melchizedek.

Bun, dragilor !

Concentrați-vă, Acum, asupra acestei Sfere Diamant de Lumină, de 16 metri în diametru, din jurul vostru și vizualizați, Acum, în interiorul ei, această frumoasă Floare a Vieții, care se extinde în Fructul Vieții și în cele 13 Sfere ale Cubului lui Metatron – toate geometriile, numerologiile, geometriile fractale, Codurile Stelare Ki și modelele disponibile, prin Rețeaua Uniunii Iubirii Divine.

Adânciți-vă, Acum, într-o experiență, mai profundă, a reechilibrării corpurilor emoțional și mental, corpurilor fizic și spiritual.

Minunat, dragilor !

Vizualizați, Acum, în fața voastră, pe Lorzii Trinității LuminiiArhanghelul Mihail, Arhanghelul Metatron și Lordul Melchizedek – care activează Scutul Luminii, în jurul acestei Sfere Diamant, de 16 metri în diametru, din jurul vostru.

Ei aduc, Acum, această frumoasă Stea cu 12 vârfuri, cu două simboluri ale Infinitului încorporate pe stea (unul orizontal și unul vertical), care vă poartă, mai adânc, în alinierea cu Matricea Divină a Creației și cu Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

Afirmați, Acum :

Eu activez, Acum, Scutul de Lumină al Trinității Lorzilor, în jurul corpului și câmpului meu de energie.

 Eu Activez, Eu Activez, Eu Activez.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Voi sunteți pregătiți să intrați în Templul Transformării și vizualizați, Acum, pe Arhanghelului Chamuel stând în stânga voastră, pe Arhanghelul Zaphkiel în dreapta voastră și pe Ghidul vostru Maestru Melchizedek în spatele vostru, pe măsură ce voi vă concentrați asupra Templului Transformării.

Un Portal de Lumină se activează în jurul Scutului vostru de Lumină și voi pătrundeți în Templul Transformării.

Voi sunteți învăluiți, Acum, de această frumoasă Flacără Diamant a Inocenței și a Purității, de Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii și de Flacăra ca Spuma mării Verde și Violet a Transformării.

Privind în jurul vostru, Acum, voi vizualizați acest Templu de formă triunghiulară, o peșteră de culoare roșie și neagră.

Totul este, inițial, foarte întunecat, cu nuanțe roșii întunecate și, pe măsură ce voi vă relaxați, în tăcere, voi auziți și simțiți bătăile Inimii Mamei Pământ.

Voi auziți bătăile Inimii Mamei Pământ, în uniune cu Inimile voastre și, Acum, auziți și simțiți bătăile a milioane de Inimi, toate sincronizându-se ca Una.

Minunat, dragilor !

Și Acum, simțiți în tăcere, Iubirea Mamei Pământ pentru întreaga sa Viață și, în același timp, dragilor, tristețea ei, bucuria ei, Iubirea și acceptarea ei față de toate schimbările care au loc, în acest Acum, pe Suprafața sa.

Simțiți, dragilor, prin intermediul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, că voi sunteți parte din această schimbare.

Vizualizați cum adăugați fiecare piesă puzzle, la Conștiința colectivă, în Iubire Divină și cum toate aceste daruri unice ale Iubirii amplifică Frecvența Unității pe acest Pământ Sacru al sincronizării, al manifestării, al sprijinului, al încrederii și al capitulării, acționând în ciclurile și ritmurile naturale pe acest Pământ Sacru.

Bun, dragilor.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Și Acum, în Templul Transformării, voi vizualizați Pântecul Cosmic al Mamei Divine, dătătorul Vieții.

În acest loc de liniște și Iubire, voi percepeți un sentiment profund de îngrijire (ocrotire) a Mamei Divine, care vă ajută, Acum, să atingeți nivele profunde de Iubire de Sine și de apreciere de Sine, având încredere că totul va fi dezvăluit, pe măsură ce mergeți pe calea Iubirii.

Îngăduiți-vă să capitulați cu adevărat, dragilor, să eliberați tensiunea, suprimarea, conștiința victimei / persecutorului, fiind pregătiți să vă contopiți la un nivel superior de împuternicire, discernământ, suveranitate și Iubire.

Sărbătorind Tot Ceea Ce voi sunteți, ca aceste Flăcări Sacre transformatoare ale Iubirii Divine, îmbrățișând Totul în Inimile voastre Christice, voi mergeți pe Calea Iubirii, cunoscând ceea ce creați din interiorul acestui Spațiu al Golului și al Întregului, pe măsură ce voi aduceți în Ființă ceea ce a fost, anterior, ne-manifestat dincolo de vălul iluziei.

Adânciți-vă în măreția și în Lumina voastră, nemăsurabile și incomparabile cu ale celorlalți, fiind văzuți, auziți, apreciați, eliberând, în același timp, tristețea tuturor durerilor, a trădării și a abuzului din Întreaga Viață de pe acest Pământ sfânt.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Bun, dragilor.

Vizualizați, Acum, Lumina aprinsă în întuneric, prin aceste frumoase Flăcări ale Templului și cum Arhanghelul Chamuel, Arhanghelul Zaphkiel și Ghidul vostru Maestru Melchizedek sunt alături de voi tot timpul, în Templul Transformării.

Concentrându-vă pe aceste frecvențe de raze din Templul Transformării, voi vizualizați cum sunteți îmbrăcați în această frumoasă robă de ceremonie, de culoarea spumei mării, verde și violet, având simbolul Florii Vieții și al stelei cu șase vârfuri pe spate, focusându-vă asupra învățăturilor Ochiului lui Horus și asupra învățăturilor Ordinului lui Melchizedek.

Pe pieptul stâng, apar trei flăcări : Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii și Flacăra Verde și Violet ca spuma mării, a Transformării.

În centrul acestor flăcări se află imaginea unui ANKH (simbolul Vieții Eterne), care reprezintă activarea profundă a codurilor Christice și ale Magdalenei, ale Iubirii Divine, ale Unității și ale Învierii, dragilor.


În plus, Ankh este forma utilizată în tehnici de respirație specială, pentru a activa cei doi cromozomi nemuritori din corp.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Privind, Acum, în jurul vostru, observați două coloane, de o parte și de cealaltă, una de culoare neagră și una albă, reprezentând balanța de polaritate a aspectelor masculine și feminine, a Spiritelor Divine Masculine și Feminine, iar între acești doi stâlpi se află un altar.

În centrul altarului este o vază neagră umplută cu apă, iar în vas, dragilor, sunt trei trandafiri frumoși : unul roșu, unul alb și unul negru.

Arhanghelul Chamuel vă informează că acești trei trandafiri vă conectează la cele mai profunde aspecte ale Iubirii de Sine și că, primind acești trei trandafiri, voi primiți primele trei coduri ale Îngrijirii de Sine, ale Mamei Divine.

Arhanghelul Chamuel vine spre voi, Acum, și plasează acest frumos Trandafir Roșu al Iubirii de Sine și al Îngrijirii de Sine, în Inima voastră Christică, voi simțind activarea acestui frumos Trandafir Roșu în Inima voastră Christică.

Concentrându-vă asupra Chakrei Inimii, voi amplificați Iubirea în interiorul vostru, eliberând judecata de sine și a celor care merg pe această Cale a Iubirii Divine.

Conștientizați, dragilor, că voi experimentați multe provocări și Inițieri ale Luminii, pentru a atinge acest moment sacru Acum și voi sunteți pregătiți să îmbrățișați toate aspectele voastre, care au uitat că ele sunt Iubire, lăsându-le să-și găsească drumul acasă în Iubire, în Inima voastră sacră, în regatul vostru al Iubirii.

În acest spațiu sigur și sacru, dragilor, voi experimentați, Acum, activarea Energiei Kundalini și a Canalelor Tantrice.

Vizualizați Canalul Primar Kundalini activându-se, Acum, pornind de la Chakra Rădăcină, urcând prin Chakra Sacrală și Plexul Solar în Chakra Inimii, în Timus și Chakra Gâtului și, Acum, în cel de-al Treilea Ochi și Chakra Coroanei.

Eliberați, cu Iubire, orice nivel de lipsă de Iubire de Sine, fără să judecați.

Voi alegeți să Iubiți, să onorați, să apreciați și să sărbătoriți întreaga gamă a emoțiilor voastre, dragilor.

Atunci când aspectele rănite ale Sufletelor voastre ies la suprafață, îmbrățișați-le cu Iubirea voastră, dându-le un glas și, de fiecare dată, când există ceva ce ați experimentat, care vă face să vă simțiți nemulțumiți(te) sau neapreciați(te), vizualizați acest frumos Trandafir Roșu din Inima voastră Christică, care vă aliniază cu Iubirea Mamei Divine și, în timp ce voi vă adânciți în Iubire, în interiorul vostru. voi repetați următoarele :

Eu Sunt etern(ă), scăldat(ă) în Iubirea Divină a Creației.

Iubirea Este Tot Ceea Ce Este.

Eu Sunt o Flacără Trans-formatoare Sacră a Iubirii Divine.

Eu eman Iubirea Ființei mele pe acest Pământ sacru și în Inimile Întregii OMeniri.

Concentrându-mă, Acum, asupra Inimii mele Christice,

Eu recunosc Iubita mea Prezență Eu Sunt,

ca fiind Lumina mea călăuzitoare către Dumnezeu.

Eu păstrez Flacăra Iubirii Divine în Inima mea și în fiecare realitate pe care Eu o pot experimenta, indiferent de situație, indiferent de circumstanță.

Eu îmi îngădui ca Eu să îmbrățișez, Eu să Iubesc, Eu să accept și Eu să apreciez fiecare experiență pe care Eu o am, indiferent cât de inconfortabil poate fi această schimbare pentru mine, pentru că…

Eu Sunt Iubire,

Eu Sunt Iubire

Eu Sunt Iubire.”

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Eu asist, Acum, activarea acestui frumos Trandafir Roșu al Iubirii de Sine și al Îngrijirii de Sine,

în Inima fiecărui bărbat, femeie și copil trezit, de pe acest Pământ sacru,

alegând această Epocă glorioasă de Aur a Luminii,

alegând Spirala Ascendentă a evoluției Sufletului.”

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Minunat, dragilor !

Ghidul vostru Maestru Melchizedek vine, Acum, spre voi și plasează acest frumos Trandafir Alb al Purității și al Inocenței în Inima voastră Christică.

Învăluiți în aceste Flăcări de Lumină, de vindecare și de Iubire ale Templului, voi experimentați, în acest moment Acum, cele mai profunde niveluri ale Divinității voastre.

Recunoașteți-vă prețiozitatea, recunoașteți-vă Lumina – voi știți, dragilor, cât de magnifici sunteți cu adevărat.

Voi eliberați, Acum, conștiința inferiorității și a superiorității, conștiința de victimă sau persecutor, comparația cu ceilalți, pătrunzând în nivele mai profunde de apreciere de Sine, cu niveluri crescute de discernământ și cu granițe clare.

Decretați, Acum :

Eu Sunt întreg (întreagă) pe toate nivelurile Ființei mele ; acest Suflet perfect, frumos și Iubitor care, acceptând greșelile umane ale acestui Pământ Sacru și ajutând la ridicarea Conștiinței întregii Vieți, a experimentat întreaga gamă de emoții umane.

Eu îmi îngădui ca Eu să eliberez toate situațiile de a fi nedorit(ă), neapreciat(ă), neauzit(ă) sau nevăzut(ă), știind că acest rol a fost ales pentru acest Plan al polarităţii.

Eu pătrund în puritatea și în inocența mea, ca această Flacără Sacră transformatoare a Iubirii Divine și ca Maestru Ființă de Lumină.

Eu eliberez tristețea și durerea.

Eu activez și extind posibilitățile nelimitate și înțelepciunea Iubitei mele Prezențe Eu Sunt, în Chakra Inimii mele și prin fiecare particulă sub-atomică a corpului meu.

Eu Sunt încărcat/ă cu Lumina vibrantă a Iubirii Divine și cu modelele energetice, experimentate prin aspectele rănite ale Sufletului meu, care s-au simțit neiubite, neapreciate, nevăzute sau neauzite, Lumină care se amplifică în Lumina Christică a Creației și în Iubirea protectoare a Mamei Dumnezeu.

Eu mă protejez și eu mă Iubesc, Eu experimentez regenerarea Sinelui meu, în rezonanța Inocenței și a Purității care Eu Sunt.

Așa Și Este.

Eu asist, Acum, activarea acestui frumos Trandafir Alb al Purității și al Inocenței, în Inima și Sufletul fiecărui bărbat, femeie și copil trezit, de pe acest Pământ, alegând această Epocă glorioasă de Aur a Luminii, alegând Spirala Ascendentă a Evoluției Sufletului.”

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Minunat, dragilor !

Arhanghelul Zaphkiel vine spre voi, Acum, ancorând Trandafirul negru în Inima voastră Christică, voi experimentând un echilibru reînnoit al Spiritelor Divine Masculine și Feminine.

Spiritul vostru Divin Feminin, dragilor, întruchipează calitățile liniștii, ale Iubirii pline de compasiune, ale receptivității, ale intuiției și capacitatea nelimitată de a păstra, cu Iubire, expresia potențialelor Vieții.

Spiritul vostru Divin Masculin întruchipează calitățile acțiunii și vitezei, Iubirea extatică, exprimarea, cunoașterea și capacitatea nelimitată de a păstra, cu Iubire, expresia potențialelor Vieții.

Împreună cu aceste două energii distincte, voi trăiți în Uniune Divină în voi înșivă.

Simțiți, Acum, o uniune alchimică, mai profundă, a Spiritelor Divine Masculine și Divine Feminine, voi contopindu-vă cu aceste aspecte ale vouă înșivă, dragilor.

Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, voi simțiți această îmbrățișare a acestor frumoase Energii Tantrice și a Energiei Kundalini.

Păstrați în Inimile voastre sentimentul experienței acestei Iubiri Divine în această Re-Uniune a Inimilor, dragilor.

Voi căpătați o înțelegere mai profundă a Perfecțiunii Divine a întregii Creații și a fluxului natural al propriei voastre senzualități și al energiei sexuale, dragilor.

Și, pe măsură ce energia sexuală se deplasează prin corp și respirați, voi simțiți, Acum, acest flux profund al Iubirii Divine inundându-vă corpul, onorându-vă, iubindu-vă, apreciindu-vă și hrănindu-vă.

Minunat, dragilor !

Deoarece această energie se activează, mai profund, are loc o reglare sexuală la nivelul întregului corp, pornind de la Chakra Rădăcină spre Chakra Sacrală, acest flux blând al acestei Energii Kundalini începe să curgă prin fiecare Chakră, eliberând oricare dintre credințele false, jocurile și șabloanele care au fost jucate în respectivele roluri.

Voi concentrați-vă, pur și simplu, asupra sacralității acestei energii sexuale, care curge prin corp, în cele mai profunde nivele ale Iubirii, pe care această energie le aduce, dragilor, această energie sacră sexuală, iubitoare, vindecătoare, pranică – este unică, continuă acest dans, Acum, prin Chakra Plexului Solar, Chakra Inimii, Chakra Gâtului, al Treilea Ochi și, Acum, prin Chakra Coroanei, imprimând corpului mișcarea de care are nevoie, dragilor, pentru a amplifica această frumoasă Energie Sexuală Sacră, prin corpul și câmpul vostru energetic.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Minunat, dragilor !

Voi sunteți pregătiți, Acum, să exersați Respirațiile Tantrice, care servesc la aprofundarea restaurării și întineririi corpurilor fizice / energetice, precum și la activarea celor doi cromozomi nemuritori.

Aceste respirații se vor face sub forma unui Ankh, extinzându-se, eteric, pe partea din față a corpului vostru, din centrul perineului, apoi, într-o formă circulară, din spatele Chakrei Gâtului (chakra Ascensiunii) și mișcându-se spre al 6-lea portal dimensional la, aproximativ, 75 centimetri deasupra Chakrei Coroanei, înainte de a intra înapoi în Chakra Gâtului.

De la Chakra Gâtului până la cel de-al 6-lea portal dimensional, este o distanță de, aproximativ, 1 metru.

Aceste energii se extind, de asemenea, într-o linie invizibilă, aproximativ, 1 metru în fața corpului vostru și l metru în spatele corpului, pornind din Chakra Gâtului, precum și lateral, câte 1 metru spre stânga și spre dreapta corpului, din același punct.

În aceste Respirații Tantrice, veți inspira, numărând până la șapte și aducând energia sexuală, din centrul perineului până la centrul gâtului.

În acest moment, faceți pauză în respirație, numărând până la cinci, în timp ce această energie sexuală circulă spre spatele gâtului, în jurul capului (din spate spre față), până la cel de-al șaselea portal dimensional și, apoi, înapoi în Chakra Gâtului.

Expirați, numărând până la șapte, în timp ce vă concentrați pe extinderea acestor energii sexuale, într-o linie invizibilă, de 1 metru în fața voastră, apoi 1 metru în spatele vostru și lateral, câte 1 metru în stânga și în dreapta.

Repetați această respirație de șapte ori și, apoi, concentrați-vă pe Sfera Diamant a 9-a dimensională, cu diametrul de 16 metri, din jurul vostru.

Bun, dragilor, să începem.

Repetați ciclurile de 7 respirații (inspir – expir), în același mod în care le-ați efectuat anterior.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Acum, după încheierea ultimei respiraţii, voi vizualizaţi corpurile voastre mai dense umplându-se cu această minunată energie sexuală sacră, îndreptându-vă atenţia spre Sfera Diamant 9D, cu diametrul de 16 metri, din jurul vostru, având în interiorul ei, Fructul Auriu al Vieţii, simţind Codurile de Întinerire, prin această frumoasă geometrie sacră, amplificând experienţa acestei Respiraţii Tantrice a Vieţii.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Şi, în sfârşit, vizualizaţi cei doi Cromozomi Nemuritori care sunt activi, cei doi cromozomi eterici din corpul fizic / eteric, deţinând Cunoaşterea capabilităţii voastre de a experimenta nemurirea fizică, ca Iniţiator al Luminii – pentru a întineri, pentru a vă regenera şi pentru a trăi experienţa corpului vostru, ca fiind Templul Perfect al Luminii.

Direcţionaţi, Acum, aceste frumoase Flăcări  ale Templului : Flacăra Diamant a Conştiinţei lui Melchizedek, Flacăra roşie şi neagră a Forţei şi a Liniştii şi Flacăra ca spuma mării, verde şi violet, a Transformării, asupra şi în interiorul Reţelei Uniunii Iubirii Divine, atingând Inimile şi Minţile întregii Vieţi de pe acest Pământ Sacru, cu Iubirea Mamei Divine şi îndepărtând mâhnirea, tristeţea şi durerea din Inimile întregii OMeniri.

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Minunat, dragilor !

Vizualizaţi, Acum, acest frumos Scut Solar al Luminii, acest Scut de Lumină al Soarelui care se activează în jurul Reţelei Uniunii Iubirii Divine, care conectează întreaga Viaţă la această matrice a Conştiinţei Christice Cristaline, a Conştiinţei Christice Solare, amplificată prin energiile Echinocţiului şi prin energia Soarelui, contopindu-vă ca o Inimă Unică, ca un Câmp Unic de Lumină.

Pe măsură ce particulele christaline sub-atomice se activează în Matricea originală şi în ADN, la nivele superioare de amintire, voi deveniţi receptori şi transmiţători ai Frecvenţelor Luminii, deoarece aceste mini-vortex-uri sunt, Acum, create la nivel celular, care vă permit atât trimiterea multi-dimensională a Luminii voastre, cât şi posibilitatea de a primi frecvenţele Luminii din Câmpurile superioare de Lumină, voi adâncindu-vă în Punctul Zero, omni-prezent, infinit, etern şi în Momentul Acum.

Afirmaţi, Acum :

„Eu mă bazez pe Soare şi pe nucleul Solar,

în crearea Corpului meu de Lumină Eu Sunt Avatar.

Eu atrag cele mai înalte niveluri de sănătate şi vitalitate şi de extindere a activităţii mele în Serviciul Divin, pe care le pot experimenta în acest Moment Acum.

ADN-ul meu se activează la un nivel superior de amintire şi cunoaştere,

Eu  accesez Liniile Temporale Christice ale celui mai înalt potenţial al meu, în Forţă, Iubire şi Curaj.

Eu fuzionez, Acum, cu Sinele meu multi-dimensional,

Eu experimentez următorul nivel al înfloririi, măreţiei şi Luminii Sufletului meu, cu vitalitate şi bunăstare,

Iubindu-mi şi apreciindu-mi corpul,

Iubindu-mă, apreciindu-mă şi protejându-mă.

Aşa şi Este.”

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

Acum este momentul să reveniţi.

Mulţumiţi tuturor acestor Fiinţe IluminateArhanghelului Chamuel, Arhanghelului Zaphkiel şi Ghidului vostru Maestru Melchizedek.

Voi experimentaţi un Portal al Luminii, care se activează în jurul Scutului Luminii Trinităţii Lorzilor şi, Acum, voi reveniţi în Spaţiul vostru Sacru.

Ancoraţi-vă în Inima de Christal a Mamei Pământ, simţind această conexiune cu întreaga Viaţă, în Iubire Divină şi în Conştiinţa Unică a Uniunii.

Minunat, dragilor !

Vă mulţumim pentru serviciul vostru şi vă dorim o zi magică !

֍◊◊֎֎◊◊◊֍֎֎

SURSA : http://www.pleiadianlight.net/eye-of-horus-september-2017

prin

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/09/20/templul-transformarii-mesajul-stramosilor-la-echinoctiul-din-septembrie/

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Acest site nu permite această acțiune.