Cele 7 Legi Universale – Legea a tot ce este – Legea lui UNU

shutterstock_64210054Cele șapte legi nu pot exista una fără alta. Ele se regăsesc zi de zi, în mic sau mare, în fiecare civilizație și în tot ce este: Principiul Divin, Spiritul Infinit, Absolutul, Invizibilul, Intangibilul Imaculat, Înțelepciunea Infinită, Inteligența Atotcunoscătoare, Esența Realității, sau alte denumiri apărute printre popoare și în istorie. El este Legea și se manifestă în tot și în toate doar pentru că la un moment dat să renască „EU SUNT”.

  1. Legea mentalismului: „Totul este spirit, Universul este mental”

Această lege este prima fiindcă ea explică natura universului și a creației. Spiritul se manifestă ca și intenție, apare energia formei gând, iar energia manifestă planul fizic. Altfel spus, energia se condensează și formează materia. La început a fost cuvântul… Această lege explică faptul că totul este realitate substanțială, aflându-se în toate manifestările și aparențele ei exterioare pe care le cunoaștem sub denumirea de universuri materiale, fenomene Vieții, Materie, Energie – într-un cuvânt, tot ceea ce este perceput de simțurile noastre materiale, este spirit. Acest spirit nu poate fi explicat și definit, dar poate fi considerat și gândit ca un spirit universal, infinit și viu. El explică Adevărul ca fiind Lumea. Universul nu-i decât o creație mentală unică, acea „unitate în diversitate”. Prin urmare, în acest spirit noi trăim, acționăm și suntem noi înșine.

  1. Legea corespondenței: „Ceea ce este sus este și ceea ce este jos, ceea ce este jos este și ceea ce este sus”

Corepondențele ne ajută să decriptăm tainele universului. Ceea ce este jos, adică în planul fizic, este și ceea ce este sus, adica în spirit. Ceea ce este în mic este și în mare. Această lege ne ajută să înțelegem că totul se leagă, și acea disociere care se face uneori între spirit și materie este falsă, fiindcă spirit și materie una sunt. Așa se face că materia sau mai bine zis corpul nostru fizic exprimă la rândul său mentalul, spiritul. Minte sănătoasă în corp sănătos. Această a doua lege explică faptul că există o armonie, un raport constant, o corespondență între diferitele planuri de manifestare ale Vietii și Ființei – respectiv planul material, mental și spiritual. Aceste planuri sunt asemănătoare, diferența între ele fiind doar de grade și – niveluri de vibrații aparent diferite.

  1. Legea vibrației: „Nimic nu este în repaus, totul se mișcă, totul vibrează”

Viața, universul, totul trăiește. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Armonia universului se manifestă sub forma unui echilibru dinamic. De aceea nu există repetiție, de fiecare dată parametri enegetici se schimbă. Un adevărat maestru simte virbația, schimbarea permanentă a universului și este în armonie cu ea. Această lege este cea mai importantă pentru cunoașterea și înțelegerea fenomenelor mentale și spirituale. Aceasta explică faptul ca mișcarea se manifestă pretutindenti în Univers, că nimic nu este în stare de repaus, că totul se mișcă, totul vibrează. Diferențele care există între variatele manifestări ale materiei, energiei și sufletului, se datorează gradului diferit de vibrație. Totul și toate vibrează, cu cât este mai intensă vibrația, cu atât este mai înaltă poziția pe scară. Vibrația Spiritului este atât de intensă și atât de rapidă, încât, practic, pate în repaus, la fel cum o roată care se învârte cu viteză foarte mare pare oprită, iar la cealaltă extremitate a scării sunt formele materiei, ale cărei vibrații sunt atât de lente încât parcă nici nu ar exista, la fel cum sunt unele sunete de mică frecvență pe care urechea umană nu le percepe. Între acești doi poli opuși există o infinitate de grade diferite de vibrații.

  1. Legea polarității: „Totul este dublu, orice lucru are doi poli, totul are două extreme, asemănătorul și neasemănătorul au aceeași semnificație, polii opuși au o natură identică însă de grade diferite, extremele se ating, toate adevărurile nu sunt decât semiadevăruri, toate paradoxurile pot fi conciliate”

Fiecare lucru are o față văzută și una nevăzută. Nu există bine și rău, sunt polarități ale unei energii și împreună formează Monada. Bucuria și tristețea sunt polarităti ale senzațiilor, dar pacea, detașarea, înseamnă echilibru. Această lege arată că în orice lucru sunt doi poli, două aspecte opue, iar contrariile nu sunt în realitate decât două extreme ale aceluiași obiect, între care sunt intercalate grade diferite. Căldura și frigul, deși par opuse, în realitate sunt același lucru, distingându-se doar prin diferența de grade. La fel, dragostea și ura, binele și răul, toate depind doar de voința noastră de a le transforma dintr-una în alta.

  1. Legea ritmului: „Totul se scurge înăuntru sau în afară, orice lucru are durata sa, totul evoluează, apoi degenerează, balansul pendulei se manifestă în toate și măsura oscilatiei sale la dreapta este asemănătoare cu măsura oscilației sale la stânga ritmul este constant”

Această lege ne amintește că totul crește și apoi descrește. Un lucru general se manifestă și după aceea se consumă. Tot universul se manifestă ritmic: noapte și zi, expansiune după care urmează concentrare. Dacă reușim să percepem această ritmicitate vom înțelege mai bine ce beneficii ne aduce organizarea și crearea unor ritmuri în activitatea noastră zilnică. Această lege explică faptul că în orice lucru se manifestă o mișcare măsurată de plecare și de venire, un flux și un reflux, o balansare înainte și înapoi, o mișcare asemănătoare unei pendule. Există întotdeauna o acțiune și o reacțiune, un progres și un regres, un maxim și un minim.

  1. Legea cauzei și a efectului: „Orice cauză are efectul său, orice efect are o cauză, totul se întâmplă conform Legii, hazardul nu este decât un nume dat unei legi necunoscute, sunt numeroase planuri ale cauzalității însă nimic nu scapă Legii”

Altfel spus, orice acțiune are și o reacțiune. Este bine să conștientizăm când generăm o forță, o acțiune într-un sens, va apărea o reacțiune. Această lege este mai bine cunoscută sub forma populară: „ceea ce semeni, aia culegi”. Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră este efectul cauzelor pe care noi le-am generat. Singura problemă în înțelegerea acestei legi o constă faptul că uneori între cauza și efect se scurge ceva timp (se poate sa fie chiar câteva încarnări), și de aceea unele lucruri par de neînțeles, sau lipsite de logică. O altă fațetă a acestei legi o constituie faptul că nimic nu este gratuit, sau „totul se plătește”. De aceea un metafizician este atent sa păstreze echilibrul karmic. Mai ales în România, așa de mulți oameni au senzația că pot profita de poziții sociale sau de alte aspecte ale unui moment și asta chiar se numește „șmecherie reușită”, și este motiv de laudă.

Un alt aspect al acestei legi este acea imagine a faptului ca atunci când facem un lucru în „exterior” acesta se va întoarce la noi înapoi amplificat. Așa se și explică de ce toate marile școli de metafizică promovează respectul față de viață, fraternitatea cu toate formele de viață, deci se pune accent pe morală și bineînțeles la nivel alimentar consumul de carne este exclus. Unitatea cu Universul se manifestă prin fapte. Cine greșește va fi nevoit să-și repare greșeala sau să plătească pentru ea. Această lege explică faptul că totul se întâmplă conform Legii, că niciodată nu se întâmplă ceva neprevăzut, accidental, că hazard nu există, deoarece există planuri diferite ale cauzei și efectului, iar planul superior domină întotdeauna planul inferior. Un eveniment este ceea ce survine, se produce, ceea ce se întâplă ca rezultat sau ca o consecință a unui gând, cuvând sau alt eveniment precedent. O faptă creează prin ea o altă faptă, ea constituie o verigă în marele lanț al evenimentelor ordonate. Există o continuitate între toate evenimentele precedente, rezultate și următoare.

  1. Legea genului: „Este un gen în toate lucrurile, totul are principiile sale, masculin și feminin, genul se manifestă pe toate planurile”

Genul se manifestă în toate planurile și acest lucru este mai dificil de perceput pentru cei care se confundă cu imaginea corpului fizic. Masculinul (Yang) înseamnă acțiune, expansiune, extrovertire, iar Femininul (Yin) înseamnă repaus, introvertire, acceptare. Este mai mult vorba despre valențe energetice și de modalitatea în care se exprimă o formă energetică. Cel mai simplu se poate clarifica prin caracteristici astrologice: Berbecul este Yang, Taurul – Yin, Gemenii – Yang, Racul – Yin și tot așa într-o alternanță ritmică. Această lege explică faptul că Genul se manifestă în orice lucru, că principiile Masculin și Feminin sunt întotdeauna rezente și active în toate fazele unui fenomen, pe oricare plan de existență sau viață. Cuvântul „gen” derivă dintr-o rădăvină latină care înseamnă zămislire, procreare, a face să se nască, „a se produce”. Creația, are o semnificație mai largă și mai generală decât cuvântul „sex”, care definește deosebirile existente între ființele vii (de sex maculin și feminin). Rolul principiului Masculin este de a dirija către principiul Feminin o anumită energie inerentă, la fel și invers și de a pune astfel în mișcare Procesul Creației. Unul sau altul, luare separat ca principii, sunt incapabile să creeze, să dinamizeze, sau să existe: cu alte cuvinte sunt două jumătăți. „Și când DOI vor deveni UNUL, iată OMUL.”

(Risvan Vlad Rusu, Dicționar de simboluri)

 

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Acest site nu permite această acțiune.