Mesaj de la Arhanghelul Mihail

Mesaj de la Arhanghelul Mihail.

28 martie 2017; channeler Ronna Herman. Traducere Const. Mihăilescu

Preaiubiți maeștri, majoritatea omenirii au uitat că în Legile Universale există un drept dat de Dumnezeu, care permite fiecărei ființe umane să-și revendice capacitatea de a comunica cu maeștrii înălțați sau cu ființe din tărâmurile superioare. Comunicarea internă directă se realizează cu ajutorul gândurilor, fără cuvinte sau sunete. Aceasta este de fapt starea naturală a ființei, telepatia fiind însușirea nativă a oricărei ființe.

Cu toate acestea, există unele condiții care trebuie îndeplinite înainte de a putea avea acces la căile telepatice universale de comunicare. Pentru a exista comunicare este necesar ca prin Piramida voastră de Lumină din dimensiunea a cincea să stabiliți (creați) un canal energetic de frecvență corespunzătoare cu ghizii, tutorii ori ființele angelice avute în vedere. Pentru ca acest canal să se realizeze, vă puteți adresa prin meditație Consiliului Luminii cerându-i să vă acorde asistența necesară pentru întărirea hotărârii, voinței și înțelepciunii de care aveți nevoie pentru a vă putea ridica vibrațional la următorul nivel de spiritualitate.

De fapt, voi toți vă aflați acum în faza critică a creșterii spiritiuale și pentru aceasta se impune să vă eliberați de tot ce vă blochează accesul la libertatea spirituală către care toate ființele tind.

Practic, aceasta înseamnă asanarea tuturor relațiilor disfuncționale, nepotrivite, renunțarea la obiceiurile de dependență dăunătoare, generatoare de negativitate, la modelele de gândire egoistă și la tendințele de posesivitate care vă macină energiile și vigoarea, în efortul inutil și neproductiv de a obține o stare de abundență dincolo de nevoi și în totală discrepanță cu starea comună a colectivității.

În timpul acestei schimbări a ciclului erelor, vă confruntați cu o mare varietate de transformări. Revendicați toate aspectele formelor energetice și de gândire pe care le-ați creat de-a lungul lungii voastre existențe în expresie fizică. Acum voi vă reuniți cu multele scântei care au format totalitatea conștiinței la care ați ajuns și care au coagulat Sinele vostru Divin și familia Sufletului cumulativ căruia-i aparțineți. Este perioada maturizării voastre spirituale, ca un corolar al îndelungatei și permanentei voastre năzuințe de a atinge forma care exprimă cel mai bine multidimensionalitatea voastră și care vă va legitima ca ființă galactică și universală.

Aceia dintre voi care au pus bazele devenirii lor, și care sunt pe cale de atinge măestria de sine, sunt acum pregătiți pentru a trece la urmatorul nivel al conștiinței spirituale.

Voi – Semințele Stelare, voi cei curajoși și care ați suferit, năzuind mereu la revenirea Acasă, încărcați cu darurile experiențelor pe care vi le-ați ales, uneori cu eroism, apăreți acum ca învingătorii ieșiți din negura întunecatelor nopți ale sufletului, pentru a vă curăța de vechi concepte prin care v-ați auto-limitat și auto-condamnat prea multă vreme. Sunteți acum gata să vă avântați în avangarda umanității pentru a vă situa printre locuitorii Luminii veniți să împrospăteze Pământul.

Vă accelerați evoluția dacă vă examinați cu exigență, la modul cel mai conștient, convingerile, făcând o riguroasă selecție și aruncând tot ceea ce nu vă mai servește. Păstrați doar esențele cu care să puteți corecta sau reface tiparele credințelor, coroborate  atât cu conștiința voastră cât și cu cea a colectivității.

Procedând astfel, veți fi ridicați treptat din densitatea grosieră 3D, în care ați existat și care s-a prins de voi ca o mâzgă, sufocându-vă, în zona superioară a dimensiunii de tranziție 4D, pregătindu-vă să accedeți în cea de a cincea dimensiune, prima dintre cele superioare.

Trebuie să vă dezlegați de obligațiile și restricțiile reale sau imaginare cu care ați venit în această încarnare, dacă acestea impietează asupra evoluției sufletului vostru. Aceste încărcături karmice trebuie lichidate cât mai curând pentru a vă elibera de povara îndatoririlor acumulate în trecut, mai ales în peroade în care nivelul vostru de conștientizare nu a fost cel mai înalt.

Ca maeștri în devenire, voi trebuie să vă limpeziți opțiunile, să vă clarificați prioritățile, să eliminați restricțiile și să învățați deprinderile care vă fortifică și vă înalță ființa totală. Un maestru tebuie să cunoască nu numai pentru el adevărurile dar și pentru cei însetați de cunoaștere.

Prin tot ceea ce face, chiar și atunci când se manifestă în lumea duală, un maestru trebuie să-și aplice amprenta energetică. El trebuie să știe înaintea celorlalți cum să folosească în interes colectiv oportunitățile momentului.

Scopul principal este de a reveni la un spectru acceptat de dualitate, prin care amprenta energetica vibrează la o frecvență armonioasă, compatibilă cu cea de a doua parte a dimensiunii 4D, sau mai mare.

Acesta este nivelul de frecvențe armonioase necesar pentru a amorsa puterea și magia de transmutare a Flăcării Violet și pentru a începe să acceseze și să utilizeze într-o măsură completă Particulele Adamantine ale Luminii Creatorului. Aceasta Lumină are conștiință, și, pe măsură ce este asimilată, începe să se manifeste ca un puternic sentiment al iubirii necondiționate și fără obiect. Nu uitați niciodată că această Lumină a Creatorului reprezintă manifestarea de viață a TOT CE ESTE.

Lumile sunt pline de magie și dispun de abilități dincolo de închipuirea voastră.

Voi ar trebui să cunoașteți că ați petrecut mult mai mult timp în realități non-fizice decât ai într-un corp material iar existența voastră pământească este doar un moment, o clipire în comparație cu eternitatea tărâmurilor înalte.

Mintea voastra sacră este un mare depozit de experiențe, de înțelepciune sub impactul și determinarea Legilor Cosmice.

Când sufletul se unește pe deplin cu Inima Sacră, aceasta este o grandioasă reuniune, de proporții monumentale. Sufletul, intuiția și abilitățile voastre (manifestate interior sau exterior) sunt, toate, surse de lumină eterică.

Atunci când intențiile voastre sunt centrate pe dragoste și proiectate cu acuratețe oriunde, ele devin o puternică sursă de energie sacră de foc.
În urmă cu mai mulți ani, (noiembrie 2003), v-am transmis un mesaj intitulat „Voi sunteți respirația Cretorului” În acel mesaj, vă spuneam: „Au existat unele concepții și interpretări greșite despre respirație, iar credința populară a fost că, la momentul oportun, Creatorul va inspira (resorbi) tot ceea ce a creat sau a co-creat. Nu este adevarat. Creatorul va trimite mai departe, pentru eternitate, strălucirea Sa pentru a-și manifesta magnificiența și a extinde și perfecționa creația..
„Preaiubiților, voi sunteți respirația lui Dumnezeu (Inbreath). Vă veți regăsi în respirația Creatorului, care este gata să vă acorde, vouă, celor aflați pe această navă umană spațială,  încă și mai multă și mai rafinată Lumină, pe frecvențe de vibrație din ce în ce mai înalte, pentru ca lumea voastră să existe nu numai pe Pământ dar și în întregul Univers”
Nu putem sublinia suficient cât de importantă este respirația în exprimarea naturii voastre divine. Trebuie să dați o importanță majoră modului cum respirați, căci respirația superficială, caracteristică, de altfel, a majorității umanilor, este un mod incorect și insuficiant de a asimila energiile care vi se trimit. (nota C.M.: cea mai corectă este respirația yoghină completă, adică: abdominală, toracică și claviculară)

Respirația superficială, deci incompletă, produce în timp stări de sănătate debilitante și în plan fizic, nu numai o insuficientă asimilare în plan energetic-spiritual. Respirația incompletă introduce carențe de alimentare a „vasului” vostru fizic, ființa consumând probabil mult mai puțină energie divină (deci și informație) decât ar fi capabilă să primească. Din această penurie energetică, provocată de proastele deprinderi în a respira, apar, în timp, efecte dintre cele mai nedorite pentru sănătatea fizică, psihică, mentală și spirituală a ființelor.

Am explicat și am subliniat ce înseamnă Respirația Infinită, respirația Acordeon, și cât de importantă este practica de a respira cu intenție (respirația conștientă). Respirația Infinită ar putea fi numită Respirația Ascensiunii, dacă vom compara chakrele galactice cu „vasul” vostru fizic, prin care se facilitază deschiderea canalelor de trecere la dimensiunile mai inalte. Aceasta accelerează procesul „de construire a vehiculului” de Lumina numit MerKiVah. De asemenea, facilitează deschiderea portalului Minții Sacre și părții frontale precum și portaluri către Inima Sacră.
Respiratia Acordeon* are un dublu beneficiu: atrage spre zona superioară Particulele Adamantine stocate in chakra rădăcină, și pe cele stocate în interiorul Replicii voastre Eterice, care se află în Piramida de Lumina personala localizată în cea de a cincea dimensiune. Această Lumină Divină se revarsă din Orașul Luminii, în care ați stabilit o conexiune.

Odată ce acest proces este activat, el începe să furnizeze un flux continuu de particule Adamantine ale Creatorului către și prin vasul vostru fizic – care apoi curge în Cea de a Douăsprezecea Rază Personală (reprezentată ca o roată), și, în cele din urmă, în lumea formei, într-un puternic Semn Infinit (Infinity Sign).
* (Tehnica respirației Acordeon poate fi găsită în Arhanghelul Mihail cea de a șasea carte cuprinzând mesajele de la AA.Mihail „ SECRETELE stăpânirii de sine”; http://www.StarQuestMastery.com)

Voi, în calitate de indicatorii de cale (finders path), trebuie să vă ușurați propria cale, bazându-vă pe prețioasa voastră înțelepciune interioară, câștigată în multale veacuri de experiențe, încercări și suferință și, în cele din urmă, de succes.

Pentru că vă aflați într-o fază foarte critică a procesului de iluminare, o perioadă, experiențele și trăirile voastre nu vor putea fi la fel de dramatice ca în trecut, deși nu veți ști care este pasul următor de făcut, ori care este adevărul. Aceste situații vor fi însă pasagere.

Feriți-vă de a cădea înapoi, în vechile tipare, în care să permiteți altora să gândească în locul vostru, ori să vă conducă pe un drum nevalidat de adevărul divin și care nu ar corespunde aspirațiilor voastre. Căutați-vă adevărul în voi, în sufletul și inima voastră, căci doar acolo găsiți Prezența Divină.

Mergeți pe terenul testat și aprobat de inimă. Altfel, nu veți obține rezultatele la care sperați. Realitățile voastre (în special relațiile pe care vă bazați) mai sunt încă sursa unui important procent din durerile și suferințele speciei umane.

Vă invit să solicitați ajutorul Sinelui vostru Superior, pentru a vă sprijini să revizuiți și să analizați corect și la scară mai mare motivele pentru care, în anumite situații, vă confruntați cu provocări aparent insurmontabile. Nu vă temeți să vă exprimați adevărul vostru, credința voastră. Numai astfel puteți deveni stăpânul propriului vostru destin.

Iubiților, sunteți destinați să luați parte directă la activarea abilităților atribuite de Sinele Divin – aceasta fiind darul și menirea voastră în viitor.
În măsura în care vă străduiți să vă îndeplineți jurământul pe care l-ați făcut când ați venit în această viață, noi vă promitem că vă vom ajuta în orice mod permite legea universală. Suntem cu toții în această călătorie împreună, și suntem mereu în apropierea voastră pentru a vă ghida și a vă proteja.

Primiți iubirea noasttră profundă; eu sunt Arhanghelul Mihail.

https://www.starquestmastery.com – Mulțumesc !

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Acest site nu permite această acțiune.