RHAMTA – Cum puteți capta gândul din fluxul conștiinței?

Porţiunea electromagnetica a aurei voastre atrage spre voi tot ceea ce se potriveşte cu procesele voastre de gândire şi cu starea emoţională a fiinţei. Pentru ca gândul să vă hrănească – pentru ca acesta să fie simţit şi realizat în fiinţa voastră – trebuie ca, mai întâi, să fie coborât într-o formă de lumină. Odată ce gândul întâlneşte Spiritul fiinţei voastre – lumina ce vă înconjoară corpul – el izbucneşte într-o explozie de lumină; adică, gândul se autoaprinde, in momentul în care întâlneşte lumina. Lumina reduce calitatea substanţei gândului. Astfel, lumina a atras spre ea ceea ce a fost similar ei. Gândul este nevăzut – iar apoi văzut, printr-o explozie de lumină.

Gândul, în forma luminii, pătrunde în creierul vostru şi este transmutat într-un propulsor de lumină electrică ce vibrează la o anumită frecvenţă, în concordanţă cu valoarea gândului care a fost receptat.

In clipa în care deveniţi conştienţi de un lucru, voi primiţi gândul acelui lucru. Chiar în clipa în care primiţi acel gând, lumina lui este receptată de către creier. Există unele entităţi care văd uneori explozii de lumină, de obicei la coada ochiului. In majoritatea cazurilor, ele văd cum propriul Spirit acceptă un gând. Momentul în care văd lumina strălucind în faţa lor este chiar cel în care gândul a intrat în câmpul lor auric şi s-a manifestat în creierul lor. Dacă închideţi ochii şi vedeţi mişcarea culorilor sau a modelelor, înseamnă că percepeţi cum arată gândul, atunci când pătrunde în creierul vostru.

Creierul vostru este un mare receptor de frecvenţe electrice ale gândului, având părţi specializate pentru a primi, a găzdui şi a amplifica diversele frecvenţe ale gândului. Părţile creierului au diferite potenţiale de a găzdui şi de a electriza gândul, în funcţie de densitatea de apă din pereţii săi celulari. Unele părţi pot găzdui şi amplifica numai gândurile de frecvenţă înaltă; altele doar pe acelea de frecvenţă joasă.

Creierul vostru nu creează gânduri, în pofida a ceea ce se crede în general. El pur şi simplu îi permite gândului venit din fluxul conştiinţei, să pătrundă în el. Este un organ conceput de către Dumnezei special pentru a recepta şi pentru a găzdui gândurile ce au venit prin Spiritul fiinţei voastre, pentru a-l transforma apoi în curent electric, amplificându-l şi trimitându-l prin sistemul nervos central, către fiecare parte din corp, astfel încât să fie realizat ca înţelegere.

In tehnologia voastră există ceea ce numiţi radioreceptori cu scale ce vă dau posibilitatea să determinaţi volumul sunetului şi frecvenţa sau unda radiofonică care este receptată. Ei bine, şi creierul este un receptor cu scală şi poate primi o anumită frecvenţă, numai dacă partea din creier concepută să găzduiască acea frecvenţă a fost activată.

Capacitatea pe care o are creierul vostru de a primi diferite frecvenţe ale gândului este controlată de către un puternic mecanism, numit glanda pituitară, a cărei locaţie se găseşte între emisferele dreaptă şi stângă ale creierului. Pituitara, numită şi cea de-a şaptea pecete, vă guvernează creierul. Ea este răspunzătoare de activarea diferitelor porţiuni din creier, pentru ca acestea să primească şi să găzduiască diverse frecvenţe de gândire. Ea este poarta ce vă deschide capacitatea de a contempla şi de a raţiona cu gândul, de a-l realiza în corp şi de a-l materializa apoi în-tr-o experienţă, pentru o mai mare înţelegere.

Pituitara este o glandă foarte mică, însă absolut minunată, pe care mulţi o numesc cel de-al treilea ochi. Ei bine, voi nu aveţi un al treilea ochi; nu există loc pentru aşa ceva în capul vostru. Pituitara nici măcar nu seamănă cu un ochi; ea seamănă cu o pară ce are o guriţă la capătul mai îngust, care seamănă cu o petală. Creierul vostru este condus şi controlat prin funcţiile acestei glande puternice, printr-un sistem complex de secreţii hormonale. Pituitara, care este o glandă endocrină, secretă un hormon ce curge prin creier, în gura glandei pineale – o altă glandă endocrină, localizată lângă pituitară, la baza cerebelului şi deasupra coloanei vertebrale.

Pineala, sau cea de-a şasea pecete, este mecanismul responsabil de amplificarea frecvenţelor de gândire, astfel încât să poată fi transmise în întregul corp. Secreţia hormonală de la pituitară în pineală este ceea ce activează diverse părţi din creier, pentru a recepta şi pentru a găzdui diverse frecvenţe de gândire.

Armonia funcţiilor corpului este menţinută prin secreţia de hormoni produsă de glandele endocrine şi care trece în sânge. Pineala răspunde de menţinerea acestei armonii. Secreţia de hormoni a pinealei activează şi celelalte glande, facându-le să secrete hormonii lor, în armonie una cu cealaltă, creând astfel ceea ce se numeşte echilibru hormonal. Nivelul acestui echilibru este determinat de frecvenţele de gând colectiv ce sunt primite de către sistemul pineal. Cu cât frecvenţele gândului sunt mai înalte, cu atât secreţia hormonală este mai abundentă în organism. De asemenea, cu cât frecvenţele sunt mai înalte, cu atât pineala activează pituitara, care îşi secretă hormonii ce activează creierul pentru a primi frecvenţe de gândire şi mai înalte.

Cum se realizează în fiinţa voastră, gândul provenit din fluxul conştiinţei ?

Când gândul pătrunde prin aura voastră, aura nu-l defineşte – adică, nu judecă şi nu modifică gândul; îl lasă să treacă, fără restricţii. Când propulsorii gândului ajung la creier, ei călătoresc întâi la partea de sus a emisferei drepte a creierului mare, acolo unde îşi au locul funcţiile intelectului sau ale raţiunii şi unde se exprimă eul fals.

Ce este eul fals?

Este cunoaşterea dobândită din experienţa umană, ce este înregistrată în suflet şi articulată prin porţiunile raţionale ale creierului. El reprezintă atitudinile colective ale Dumnezeului/om ce trăieşte doar pentru a supravieţui, în umbra conştiinţei sociale. Iar această perspectivă colectivă va refuza să accepte orice frecvenţă de gând ce nu se încadrează în limitele sale, care nu asigură supravieţuirea entităţii. Eul fals este cel care refuză să permită ca gândurile să fie receptate şi folosite pentru o realizare mai înaltă în cadrul întrupării.

Fiecare frecvenţă de gând pe care eul fals o lasă să pătrundă în creier este transformată în curent electric şi trimisă spre această porţiune a creierului care a fost activată de către pituitară, pentru a găzdui acea frecvenţă. Porţiunea din creier respectivă amplifică apoi curentul şi îl trimite spre sistemul pineal. Sistemul pineal guvernează sistemul nervos central. El colectează fiecare frecvenţă de gând primită, o amplifică şi mai mult şi o propulsează prin sistemul nervos central, care circulă prin coloana vertebrală ca o şosea de gând electric. Curentul electric produs de sistemul pineal curge prin lichidul sistemului nervos central – care este apă – în jos, prin coloană, iar apoi prin fiecare nerv, spre fiecare celulă din organism.

Fiecare celulă din corp este alimentată prin sânge, cu gazele derivate din acţiunea enzimelor asupra alimentelor consumate. Când curentul electric produs de gând pătrunde în structurile celulare, el intra ca o scânteie de lumină. Scânteia aprinde celula, făcând ca gazul să se extindă, ceea ce îi permite celulei să se dividă, prin ce se numeşte proces de donare şi îi permite să se regenereze şi să creeze o altă celulă. Prin urmare, întreg organismul este hrănit printr-un singur gând. In acest fel este menţinută viaţa în structurile moleculare ale întrupării, prin efectele tuturor gândurilor pe care vi le permiteţi să le primiţi, în fiecare clipă a existenţei voastre.

Pe măsură ce gândul alimentează în mod continuu fiecare celulă, întregul trup reacţionează la impulsurile sale electrice – întregul trup. Deci, efectul gândului, trăit în fiecare celulă, creează o senzaţie, un sentiment, o emoţie, sau ceea ce se numeşte un fel de „freamăt” în trup. Această senzaţie este apoi trimisă sufletului, pentru a fi înregistrată.

Sufletul vostru este o mare bancă de date, un computer imparţial, ce înregistrează foarte meticulos fiecare emoţie simţită în întruparea voastră.

Când sunteţi emotivi, înseamnă că simţiţi un gând ce a bombardat structura de lumină a fiinţei voastre, a fost acceptat de către creier şi trimis prin sistemul nervos central pentru a produce o senzaţie în fiecare celulă din corp. Sufletul înregistrează apoi această senzaţie ca pe o emoţie, cu scopul de a avea un sistem de referinţă căruia să i se adreseze – ceea ce se numeşte memorie.

Memoria nu are dimensiune; ea este esenţă. Memoria nu este o bancă de date vizuală, ci una emoţională. Emoţia este cea care creează imaginea vizuală. Sufletul nu înregistrează imagini sau cuvinte, în scopul de a le memora; el înregistrează emoţiile produse de acele imagini şi cuvinte.

Sufletul preia emoţia creată de către gândul simţit în întregul corp şi caută prin banca de date a memoriei, pentru a găsi ceva asemănător, ceva ce porţiunile raţionale ale creierului – ceea ce numiţi intelect – să o poată identifica, pentru a putea selecta un cuvânt care să descrie sentimentul.

Toate noţiunile pe care le puteţi descrie au anumite sentimente ataşate, bazate pe experienţă. Ştiţi că floarea este floare, datorită experienţelor emoţionale avute în ceea ce o priveşte. Aţi văzut, aţi atins, aţi mirosit şi aţi purtat structurile numite flori. Prin urmare, simţiţi florile într-un mod anumit. Ştiţi că mătasea este mătase, deoarece o asociaţi cu anumite senzaţii şi cu anumite experienţe emoţionale, ce dau naştere înţelegerii noţiunii de mătase. Sufletul a înregistrat toate aceste informaţii din experienţele voastre emoţionale. Deci, atunci când sentimentul dat de gând este simţit, sufletul înregistrează acea senzaţie şi caută în banca de date a memoriei, un sentiment asemănător, provenit din gândurile experimentate anterior. Apoi, trimite această informaţie înapoi spre creier, pentru a indica faptul că gândul a fost înţeles în totalitatea sa, în întreaga întrupare. Gândul nu este înţeles doar prin intermediul creierului; el este înţeles în totalitatea corpului vostru. Partea raţională a creierului vă permite apoi să formulaţi un cuvânt pentru a descrie acel sentiment.

Cum este gândul înţeles şi cunoscut?

Prin emoţie. Cunoaşterea este în întregime sentiment. Un gând nu poate fi cunoscut până când nu este simţit mai întâi; apoi, el are o identitate. A cunoaşte un gând înseamnă să-l acceptaţi în creier, iar apoi să vă daţi voie să-l simţiţi şi să-l trăiţi în întregul trup. Cunoaşterea nu este demonstrarea unui lucru dat, ci definirea lui emoţională. Odată ce ai sentimentul în interior, poţi spune: „Ştiu. Am acest sentiment. Ştiu”.

In interiorul vostru, maeştrii mei iubiţi, se află poarta ce duce spre tot ce înseamnă cunoaştere. Focul ce arde în interiorul vostru este acelaşi foc ce scânteiază în flecare atom, în fiecare stea mare, în flecare formă celulară şi în tot ceea ce există. Este absolut acelaşi foc. Unimea cu tot ce înseamnă viaţă se realizează prin principiul luminii, căci lumina ce atestă emoţia din suflet este aceeaşi lumină care dă naştere florilor, stelelor şi a tot ce există. Deci, în interiorul vostru, aveţi capacitatea de a cunoaşte toate lucrurile. A cunoaşte ceva nu înseamnă să înţelegeţi acel ceva, prin intermediul retoricii intelectuale ce este însoţită de cuvinte sofisticate, care nu spun nimic. Cunoaşterea florii este dobândită prin fiinţa interioară, prin intermediul sentimentelor. Puteţi şti întotdeauna ce gândeşte ceva, prin frecvenţa pe care acest ceva o emite, numită emoţie. Dacă vreţi să ştiţi orice, tot ce trebuie să faceţi este să-l simţiţi. Veţi avea întotdeauna dreptate.

Cum creează gândul experienţele din viaţa voastră?

Pineala este pecetea ce transformă cunoaşterea în expresie materială. Orice cunoaştere pe care o lăsaţi să pătrundă în interiorul vostru, va deveni o realitate mai întâi în corpul vostru, deoarece pineala este responsabilă de trimiterea acelui gând prin tot corpul, sub formă de curent electric, pentru a fi înregistrat ca emoţie. Cu cât este gândul mai nelimitat, cu atât frecvenţa trimisă în corp va fi mai înaltă şi mai rapidă; prin urmare, şi freamătul simţit în organism va fi mai mare. Acel sentiment este apoi înregistrat şi înmagazinat în suflet, ca o frecvenţă dată.

Senzaţia dată de flecare gând, înregistrată în suflet, este pusă ,în aşteptare’ în aura voastră, iar aceasta activează porţiunea electromagnetică a câmpului de lumină să atragă – ca un magnet – ceea ce se aseamănă cu gândirea voastră indusă de atitudinea colectivă. Ea va atrage spre voi situaţii, lucruri, obiecte sau entităţi care vor crea aceleaşi sentimente trăite în corp, date de toate gândurile voastre. De ce? Pentru ca să vă experimentaţi gândurile printr-o realitate tridimensională, pentru a dobândi premiul experienţei, numit înţelepciune.

Cum se materializează dorinţele voastre?

O dorinţă nu este altceva decât gândul împlinirii văzut din perspectiva unui obiect, a unei entităţi sau a unei experienţe. Orice gând de împlinire vă permiteţi să-l simţiţi, vă părăseşte trupul prin câmpul electromagnetic şi intră în fluxul de conştiinţă, pentru a atrage spre voi orice ar produce acelaşi sentiment dat de dorinţa trăită în corpul vostru. Cu cât acea dorinţă este simţită cu multă intensitate, cu atât mai completă va fi îndeplinirea ei. Şi, cu cât ştiţi cu mai multă certitudine că ea se va îndeplini, cu atât mai rapid se va materializa, căci cunoaşterea intuitivă absolută este un gând de înaltă frecvenţă, ce creşte aşteptarea indusă prin câmpul auric, ampliflcându-vă astfel puterea de a vă materializa dorinţele.

Aveţi capacitatea de a şti tot ce se poate şti. In acest scop a fost conceput creierul vostru, astfel încât un Dumnezeu ce trăieşte în planul fizic, într-un corp fizic, să poată experimenta şi înţelege orice dimensiune a lui Dumnezeu doreşte, văzută prin formele tridimensionale. Gândurile pe care vi le permiteţi să le cunoaşteţi prin intermediul minunatului vostru receptor, vor deveni o realitate experimentată, văzută mai întâi în întruparea voastră, iar apoi în condiţiile din viaţă. Şi orice dorinţă aţi avea, aveţi capacitatea – prin cunoaştere – să o materializaţi cât aţi clipi din ochi. Astfel creaţi împărăţia Cerurilor pe Pământ.

Este o simplă ştiinţă.

Ţineţi minte: Gândul este; apoi lumina este văzută; pe urmă, vibraţia luminii este coborâtă şi creează impulsuri electrice. Vibraţia impulsurilor electrice este coborâtă tot mai mult, pentru a deveni materie şi, din materie, este coborâtă pentru a reprezenta idealul gândului.

Acelaşi adevăr acţionează şi în corp.

El este gând, lumină, unitate de recepţie; electrumul este preluat din unitatea de recepţie şi trece prin materie, pentru ca materia să poată înţelege prin intermediul sentimentului.

Pentru a vă materializa dorinţele, tot ce trebuie să faceţi este să simţiţi ceea ce doriţi.

Sentimentul este trimis înapoi la Tâtăl, care vă va îndeplini dorinţele. Asta e tot.

E prea simplu? Vreţi să fie mai complex?

Sursa: Trezireainteligentei

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Acest site nu permite această acțiune.